Katılım Bankası Ne Demek?

0
385

Ülkemizdeki öncü bankalardan bazıları Katılım Bankacılığı olarak faaliyet göstermektedir. Klasik Bankacılık ile Katılım Bankacılığı arasındaki fark nedir?

Katılım bankacılığı, faizsizlik ilkelerini prensip edinmek sureti ile çalışan, bu prensipler çerçevesinde bankacılık tabirine uygun her türlü finansal ve bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, oluşan kar ve zarara katılım esasına göre fon toparlayarak, finans, ticaret ve ortaklık gibi yöntemlerle belirli oranda fon kullandıran bir bankacılık sistemidir.

Bilindiği üzere İslam dininin emir ve yasaklarına göre faiz haramdır. Ancak insanlar inanç ve kazanç arasında ayrım yapamadıklarından helal dairesi içerisinde ikisi arasında bir yol bulmaya çalışmıştır. Ülkemizde özellikle muhafazakar kesiminin ilgi gösterdiği bir bankacılık modelidir. İsimlerinde barındırdıkları “katılım” sözcüğü yapılan finansal faaliyet türünün kar ve zarara katılma ilkelerine dayanan bir bankacılık şekli olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Katılım Bankacılığının Ana Mantığı

Bu sisteme tabi bankalar, topladıkları fonları, faizsiz finansman ilkeleri doğrultusunda ticaret, sanayi ve benzeri alanlarda değerlendirerek ortaya konulan kâr veya zararı katılım sahipleriyle paylaşırlar.

Farklı para birimleri bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, bireysel ve kurumsal finansman desteği, finansal kiralama, kâr veya zarar ortaklığı şeklinde değerlendirilmektedir. Katılım bankalarının en temelinde yatmakta olan ‘Faizsizlik Prensibi’ dikkate alınarak katılımcılarına kar-zarar oranlarına göre gelir sağlayan bir sistemdir. Kredi talebinde bulunan kimselere anaparayı ödemekten ziyade, leasing adı ile tabir edilen tüketicinin ihtiyaç duyduğu malı (ev vb.) satıcıdan peşin surette alarak tüketiciye vadeli olarak kiralamak, satmak veya iş sahibiyle ortaklık oluşturmaktadır. Gerek olarak faiz, vade zamanı olması ve geri ödenmesi sureti ile ödünç verilen bedelin vade nedeniyle miktarı önceden belirtilmiş sabit bir farkla geri ödenmesi durumunun şart kılınmasından oluşur. Katılım bankacılığının dışında kalan bankalar tasarruf sahibi kişilerden en başta belirtilen faiz miktarı karşılığında para toplamak sistemi ile çalışmaktadır. Katılım bankalarında ise toplamda oluşan fonların sahiplerine belli bir gelir taahhüdünde bulunulmamakla beraber yatırılan anaparanın garantisi yoktur.

En Önemli Fark

Önemli bir diğer fark ise, katılım bankacılığı adı altında ki kurumlarda direk nakdi kredi sisteminin bulunmuyor olmasıdır. Ekonomik faaliyetlerin, mal alım satım işlemleri ile faturalı aynı zamanda ise kayıtlı işlemlerin finanse edilmesi durumu teşkil eder.

Yorum Yap