Kredi Borcunu Ödemeyen Hapse Girer Mi?

0
200

Kredi borcunu üç dönemden fazla ödemeyen müşteri (bankaya göre değişiklik gösterebilir) hakkında yasal takip işlemi başlar. Banka kredi dosyasını anlaşmalı olduğu avukat ya da hukuk bürosuna gönderir. Avukat kalan kredi borcu ve faizini hesaplayarak müşteriye tebliğ eder ve borcu tek bir seferde ya da eşit taksitlerle ödemesi için kısa bir süre (7-10 gün arası değişiklik gösterebilir) tanır. Müşteri avukattan gelen tebligata rağmen avukatla anlaşamaz ve ya görüşmeye gitmezse avukat müşteri hakkında icra takibi başlatır.

Avukatın Hapis Cezası İçin Dava Açması

Banka avukatı, müşterinin borç yükümlüklerini yerine getirmediği istemi ile hapis cezası talebinde bulunabilir. Bu önemli konuda 17 Ekim 2001 tarih ve 24556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4709 sayılı kanunun 15.maddesi ile Anayasa’nın 38nci maddesine eklenen “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” kural ile müşteri kredi borcundan ötürü hapis cezası ile cezalandırılamaz. Bu konuyla alakalı Yargıtay Mahkemesi kararları da mevcuttur. Bu bağlamda banka avukatı müşteri aleyhinde dava açsa bile müşterinin hapis cezası alması söz konusu değildir.

Müşterinin Muvafakat Vermesi

Bazı banka avukatları yasal takip aşamasında borçlu müşteriden yazılı muvafakat alırlar. Müşteriler bu muvafakatı verdiği takdirde borçlarını ödemezlerse haklarında 90 gün hapis cezası kararı çıkabilir. Buradaki önemli nokta muvafakat veren müşteri, borçlarını ödeyemeyecek durumda ise kararı temyiz etme hakkına sahiptir. Bu konuyla ilgili de Yargıtay Mahkemesi kararı mevcuttur ve bu kararda “yerine getirmemek” ile “yerine getireme” arasında farklılık olduğu gerekçesiyle müşteriye hapis ceza verilemeyeceği kararı çıkmıştır.

Banka Avukatı Başka Neler Yapabilir?

Banka avukatı kredi dosyasından kaynaklı icra takibi başlatabilir. Maaş haczi, ev haczi gibi uygulamalar olabilir. Ayrıca varsa müşterinin banka hesaplarına, taşınmazlarına ve araçlarına şerh koydurabilir.

Yorum Yap