Trakya Cam TRKCM Mayıs 2017 Hisse Yorum ve Analizleri

Burada Trakya Cam hissesi ile ilgili aracı kurumların ve uzmanların yorum ve analizlerini yer almaktadır. Mayıs 2017 de çıkmış hisse ile ilgili haber ve analizleri okuyabilirsiniz.

0
129

Trakya Cam’dan Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı – 26.05.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26 Mayıs 2017 tarihli toplantısında:

Mevcut 3.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 930.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.130.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine,

Artırılan 200.000.000 Türk Lirasının;

  1. a) 29 Mart 2017 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2016 yılı kar payından karşılanmasına, bu sermayeye ilave edilmek üzere dağıtılmasına karar verilen 200.000.000 Türk Lirasının 197.211.198,16 Türk Liralık kısmının 2016 yılı içerisinde yapılan iştirak hissesi satış işlemleri sonucunda oluşan ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında özel fon hesabında tutulmasına karar verilen tutardan, 2.788.801,84 Türk Liralık kısmının ise 2016 yılı dönem karından karşılanmasına,
  2. b) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunmayan, hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 21,505376 oranına isabet eden payların bedelsiz olarak hissedarlara payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir.

AK YATIRIM – TRKCM Hisse Haber Yorum – 22.05.2017

Hükümet Kristal İş Sendikası’nın Şişe Cam grubu’nun bazı fabrikalarında ilan ettiği ve 25 Mayıs tarihinde başlaması sözkonusu olan grevi 60 günlüğüne erteledi. Grev kararı Trakya Cam’ın Trakya, Mersin ve Yenişehir fabrikaları, Anadolu Cam ile Mersin ve Yenişehir fabrikaları, Paşabahçe’nin Kırklareli ve Eskişehir fabrikaları ile Cam Elyaf’ın fabrikasını kapsamaktaydı. Tarafların bu sürede pazarlıklara devam edeceğini tahmin ediyoruz. Haber ilk etapta Şişe Cam, Trakya Cam ve Anadolu Cam açısından olumlu değerlendirilebilir, ancak 9 Mayıs’ta açıklanan grev kararı sözkonusu hisseler üzerinde belirgin bir etki yaratmamış olduğundan piyasanın erteleme haberine tepkisinin de sınırlı olması beklenebilir.

TACİRLER YATIRIM – TRKCM Haftalık Hisse Teknik Analiz – 22.05.2017

Orta vadeli yükseliş trendinde olan Trakya Cam hisseleri, geçtiğimiz hafta içinde en yüksek 3.84 seviyesini test etti ve haftayı 3.80 seviyesinden kapattı. Senette 3.61 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 3.92 olarak görüyoruz. Hissede Beklenen Yön: Aşağı

BMD Araştırma – Trakya Cam TRKCM Analiz – 15.05.2017

Hedef Fiyat Güncelleme: Güçlü EBITDA Büyümesi Devam Ediyor…

TRKCM için 12 aylık hedef fiyatımızı 4,19 TL olarak güncellerken %16 getiri potansiyeli sunan Şirket’i Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeline yükseltiyoruz. 2017 yılında Şirket’in net satış ve EBITDA’sını sırasıyla %23 ve %38 artırmasını beklerken hem net satış artışı hem de EBITDA marjında beklediğimiz iyileşme bu sene sonunda güçlü verilere işaret ediyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde ise şirketin net satışını %52 artırmasına ek olarak EBITDA’sını 2 katına çıkarması oldukça etkileyici. TRKCM için güçlü 2017 beklentilerimiz sonucunda Şirket ileriye dönük F/K ve EV/EBITDA tarihi ortalamasının altında işlem görürken yurtdışı benzerlerine göre kısmen primli fiyatlanıyor. Son 1 yılda BIST100’e göre göreceli olumlu getiri sağlayan hisse için 2017 yılında da benzer faktörlerin devam ettiğini düşünüyoruz.

Güçlü ilk çeyrek verileri. 2017 yılının ilk çeyreğinde Şirket piyasa beklentisini aşarak net dönem karını %77 oranında artırmış ve 114,8 mn TL net dönem karı açıklamıştır. Kur baskısına rağmen artan satış hacmi ve fiyatlar güçlü performansta etkili oldu. Bulgaristan operasyonunun tam konsolide edilmesi operasyonel verileri desteklerken net satış ve EBITDA ilk çeyrekte sırasıyla %52 ve %95 gibi son derece etkili bir şekilde arttı. Bu durum 2017 yılına yönelik beklentileri de artırmışa benziyor. Artan hacme ek olarak marjlardaki iyileşme de 2017 yılı için beklentileri güçlendiriyor.

Marjlar artıyor. Fiyat artışları, ruble ve avronun TL karşısında değer kazanması, Avrupa ve Rusya ekonomisindeki iyileşmeler ile artan satış hacmi net satışta etkili bir büyümeyi beraberinde getirirken kapasite kullanım oranındaki artış marjları yükseltiyor. 2017 yılı ilk çeyreğinde brüt kar marjı ve EBITDA marjı sırasıyla %32,6 ve %21,3 olarak açıklanırken geçtiğimiz senenin aynı çeyreğinde bu rakamlar %29,7 ve %16,7 seviyesinde yer almaktaydı.

Güçlü faaliyet verileri. Şirket, BİST100 ortalamasının üzerinde temettü verimi, güçlü ilk çeyrek verilerine ek olarak 2017 ve 2018 beklentilerinin oldukça pozitif olması, beklenen EBITDA ve Net dönem karına göre ileriye dönük F/K ve EV/EBITDA tarihi ortalamasının altında işlem görmesi, düşük döviz açık pozisyonu ve ihracat geliri ile döviz riskini hedge etmesi, güçlü ortaklık yapısına ek olarak devam eden yatırım ve şirket alımları ile beklentileri güçlü tutmaktadır. Şirketi uzun vadeli Araştırma Portföyü’müzde tutmayı sürdürüyoruz.

Riskler. Rekabet Kurumu, Trakya Cam ile bayi ve yeniden satıcılarının rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hakim durumun kötüye

kullanılması ile Rekabet Kurumu maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti ile ilgili soruşturma açmıştı. Söz konusu soruşturmanın Şirket mali verilerine etkisinin henüz ölçülememesi orta vadede bir risk unsuru olarak görülürken Şirket yetkilileri ciddi bir olumsuzluk beklememektedir. Bununla birlikte Rusya ve AB ekonomisindeki iyileşmenin bozulması aşağı yönlü bir şok oluşturabilir.

İŞ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Kapanış (TL) : 3.53 – Hedef Fiyat (TL) : 3.24 – Piyasa Deg.(TL) : 3283 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.82 TRKCM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -8.1 Analist: iurganci@isyatirim.com.tr

TRKCM: Operasyonel performansta iyileşme
Bizim beklentimiz olan 68 mn TL ve piyasa beklentisi olan 78 mn TL üzerinde olarak, Trakya Cam yıllık bazda %77 artışla 115 mn TL net kar açıkladı. Net kar büyümesi operasyonel olarak iyileşme neticesinde gerçekleşti.
Satın alınan Sangalli’nin katkısı ile birlikte mevcut faaliyetlerde yakalanan hacim ve fiyat artışları neticesinde konsolide satışlar %53 büyüdü. Sangalli hariç bakılsa, satışlar %38 yıllık bazda büyüyecekti.
FAVÖK rakamı da beklentilerin üzerinde 204 mn TL gerçekleşti. Fiyat artışları, kapasite kullanım oranındaki iyileşme ve faaliyet gideri yönetimi iyileşmeyi sağladı.
Hissenin sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

DENİZ YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Trakya Cam 1Ç17 Sonuçları – Muazzam operasyonel performans. Trakya Cam 1Ç17 için 115mlnTL net kar açıkladı. Bu operasyonel performanstaki pozitif sürpriz sayesinde 78 milyon TL’lik beklentilerin ve geçen seneki 65 milyon TL’lik rakamların oldukça üstünde. Şirket İtalya Sangalli satın alımı, yapılan ürün zamları, ruble ve avro’nun lira karşısında değer kazanması ve uluslararası piyasada güçlenen talep koşulları sayesinde cirosunu geçen seneye kıyasla %53 artırdı. Kapasite kullanım oranındaki artış, faaliyet giderlerinin kontrolü ve hammade fiyatlarında görülen sınırlı yükselişler sayesinde de beklentilerin 2.6puan üzerinde %21.3 FAVÖK marjı açıkladı. Açıklanan 204 milyon TL’lik FAVÖK rakamı, geçen senenin neredeyse iki katı ve beklentilerin %20 üstünde. Başarılı sonuçlar değerlememize yönelik pozitif risk barındırıyor ve hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratabilir. 3.91TL’lik hedef fiyata sahip olduğumuz hisseyi model portfoyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

1Ç17 sonuçlarını 115 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 78 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %77 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %21 arttı. Net satışlar 956 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %53 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 911 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç17’de 204 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 yükseldi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 170,1 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 467 baz puan artarak %21 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %0 yükselerek 1155 milyon TL olarak gerçekleşti. Fiyat artışları ve yükselen kapasite kullanım oranı Trakya Cam’ın karlılığını 4Ç17’de olumlu yönde etkilemiştir.

OYAK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Trakya Cam’ın ilk çeyrek net karı 115mn TL ile piyasa beklentisi olan 78mn TL’yi aştı. Güçlü gelir büyümesi, marjlarda iyileşme ve yeniden değerleme karı net karda geçen yılın aynı dönemine göre %77’lik artış sağladı. Gelirler %53’lük artışla 956mn TL olarak gerçekleşti. Yeni satın alınan İtalyan Sangalli operasyonlarının 22mn Euro’luk katkısı, satış hacmindeki %13’lük büyüme, olumlu kur etkisi ve ortalama fiyatlardaki yaklaşık %10’luk artış güçlü gelir büyümesini destekleyen unsurlar oldu. Şirketin faaliyet karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artarak 204mn TL olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 170mn TL seviyesindeydi. Geçen yıla göre FAVÖK marjındaki yaklaşık 5 puanlık artış yine Sangalli’nin katkısı, güçlü gelir büyümesi ve kur etkisi sayesinde yakalandı. Şirketin net borcu çeyrek sonunda 667mn TL oldu. Beklentilerden yüksek gelen birinci çeyrek sonuçlarına piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

AK YATIRIM – Trakya Cam TRKCM Analiz 1Ç17 – 11.05.2017

Trakya Cam 1Ç17’da beklentilerin üzerinde 115 milyon TL net kar açıkladı – piyasa ortalama tahmini 78 milyon TL, Ak Yatırım beklentisi 87 milyon TL net kar yönünde idi. Şirketin 1Ç17 satış gelirleri beklentileri %5 civarında aşarken 204 milyon TL’lik FAVÖK rakamı (%21,3 FAVÖK marjı) beklentilerin hayli üzerinde kaldı (piyasa ortalama tahmini: %18,7 marj, Ak Yatırım: %19,6 marj). Şirketin 4Ç’de kaydettiği 25 milyon TL tutarındaki yeniden değerleme kazancı da net karı olumlu etkiledi. Trakya Cam’ın güçlü 1Ç rakamlarına piyasada olumlu bir reaksiyon öngörüyoruz. Şirketin kaydettiği %21,3’lük FAVÖK marjı 2011’den beri görülen en yüksek performans olarak göze çarpmaktadır. Trakya Cam hisseleri 2016 yılında endeksin %60 üzerinde getriri sağladıktan sonra 2017’de yılbaşından bugüne endekse paralel bir seyir izlemiştir. Mevcut durumda, 1Ç’deki olumlu operasyonel görünümün şirket hisselerine yönelik ilgiyi tekrar ateşlemesi beklenebilir. Sendikanın aldığı grev kararı ise kısa vadede baskı yaratabilecek bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Trakya Cam için 1Ç sonuçları öncesindeki 3,15 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endekse Paralel” getiri beklentimizi gözden geçireceğiz.

Yorum Yap